Lotto 1 Results

Loto 1 je lutrijska igra u Švedskoj, a igra se na nacionalnom nivou. Izvlačenja lutrije se održavaju dva puta sedmično. Prva lutrija se održava svake srijede u 18.20, a druga svake subote u 20.00. Svaka lutrija ima dva izvlačenja: Loto 1 i Loto 2. Igrači mogu izabrati da uđu samo u Loto 1, ili uz malu doplatu mogu ući u Loto 2.

Igrači biraju sedam brojeva između jedan i 35, ali mogu izabrati do 12 kako bi povećali šanse za osvajanje nagrade. Nagrade na lutriji ne podliježu porezu u Švedskoj, ali oni koji su rezidenti drugih zemalja mogu igrati i možda će morati platiti porez u svojoj zemlji.

Detalji o izvlačenju mogu se videti na TV-u i objavljuju se na mreži kada je izvlačenje obavljeno. Male nagrade se mogu zatražiti ili online ili putem maloprodaje, dok veće nagrade treba zatražiti od operatera.